ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН УГОДИ

Обов’язки Користувача:

 1. Регулярно знайомитися зі змістом цієї Угоди, з метою своєчасного ознайомлення з її змінами.
 2. Не вживати дій, які можуть розглядатися як такі, що порушують законодавство України або норми міжнародного права, зокрема у сфері інтелектуальної власності, авторських і (або) суміжних правах, а також будь-яких дій, що призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту і сервісів Сайту.
 3. Розміщувати на Сайті інформацію, матеріали, що відповідають вимогам чинного законодавства України і загальноприйнятих норм моралі та моральності. Користувач несе відповідальність перед третіми особами у всіх випадках, коли розміщені ним матеріали, інформація порушує права і законні інтереси третіх осіб (інтелектуальні, немайнові, та інші права).
 4. Використовувати Сайт тільки в межах тих прав і тими способами, які передбачені цією Угодою.
 5. Не використовувати матеріали Сайту без згоди правовласників. Для правомірного використання матеріалів Сайту необхідне укладення ліцензійних договорів (отримання ліцензій) від Правовласників.
 6. При цитуванні матеріалів Сайту, включаючи охоронювані авторські твори, посилання на Сайт обов’язкове.
 7. Забезпечити достовірність наданої інформації, підтримувати її актуальність. Забороняється представляти себе іншою особою, зокрема, шляхом здійснення декількох реєстрацій, використання адреси електронної пошти, паролів, персональних даних, документів та ін., що не належать Користувачеві.
 8. Не розміщувати інформацію в полях форм на Сайті, які не призначені для даного типу інформації.
 9. Не розміщувати на Сайті інформацію та матеріали (включно з посиланнями на них), що можуть порушувати права та інтереси інших Користувачів і третіх осіб.
 10. Зберігати в таємниці і не надавати іншим Користувачам і третім особам особисту інформацію інших Користувачів, що стала відомою Користувачеві в результаті використання Сайту, спілкування з іншими Користувачами, зокрема відомості, надані ними, включно з, але не обмежуючись, домашніми адресами, номерами телефонів, адресами електронної пошти, інтернет-месенджерів, інформацію про приватне життя інших Користувачів і третіх осіб.
 11. Дотримуватися всіх технічних обмежень, передбачених програмним забезпеченням Сайту.
 12. Утриматися від здійснення будь-яких дій, у законності яких Користувач не впевнений.
 13. Розміщувати матеріали на Сайті тільки за умови, що автор і власник прав на цей матеріал явно дозволив Адміністрації Сайту безоплатне, безстрокове, безвідкличне, безвідкличне, невиняткове право і дозвіл на використання, відтворення, зміну, публікацію, переклад і розповсюдження такого матеріалу (повністю або частково), та (або) включення його до інших матеріалів у будь-якій формі і будь-якими засобами. Користувач також дозволяє цим іншим Користувачам отримувати доступ, переглядати, зберігати і копіювати в особистих цілях ці матеріали.
 14. Надавати інформацію про себе в обсязі, необхідному для використання відповідного Сервісу на Сайті, а також виконувати інші обов’язки.
 15. Дотримуватися інших вимог, що випливають із цієї Угоди та пов’язаних із нею документів.

Обов’язки Адміністрації:

 1. Надати Користувачеві можливість використання Сайту цілодобово, за винятком часу проведення профілактичних робіт та інших обставин, що перешкоджають Користувачеві здійснити доступ до Сайту, які виникли не з вини Адміністрації.
 2. Не передавати навмисно інформацію про Користувача, надану ним, третім особам, крім випадків, передбачених законодавством України і нормами міжнародного права.
 3. Вживати необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональних даних Користувача від несанкціонованого і неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення персональних даних. Дотримуватися політики конфіденційності.
 4. Не розсилати Користувачам необґрунтовані електронні або інші повідомлення (спам); у разі, якщо Користувач отримав від Адміністрації таке повідомлення, йому слід негайно сповістити про це Адміністрацію. Однак, Адміністрація залишає за собою право розсилки інформаційних електронних повідомлень, що стосуються роботи Сайту.
 5. Оперативно реагувати на звернення Користувачів, у розумні строки вживати заходів, спрямованих на захист законних прав Користувачів
 6. Направляти Користувачам рекламно-новинні розсилки в обсязі, визначеному Користувачем.
 7. Розвивати, удосконалювати, оптимізувати та впроваджувати новий функціонал Сервісів (включно з сервісами та продуктами інформаційного, комунікаційного, рекламного, освітнього, розважального та іншого характеру).
 8. Надати всю доступну інформацію про Користувача уповноваженим на те органам державної влади у випадках, встановлених законом.

ПРАВА СТОРІН УГОДИ

Користувач має право:

 1. Вільно здійснювати пошук, отримання та передачу інформації на Сайті будь-яким технічним способом, наданим Адміністрацією Сайту.
 2. Звертатися до Адміністрації Сайту з проханням про приховування (видалення) наданої (розміщеної) ним на Сайті інформації.
 3. Звертатися до Адміністрації Сайту зі скаргами на неправомірні дії інших Користувачів, пропозиціями щодо розвитку сервісів Сайту та будь-якими іншими пропозиціями, які сприятимуть реалізації основної мети Сайту.
 4. Підписатися на отримання від Адміністрації інформації рекламно-інформаційного, новинного та іншого характеру (розсилки).
 5. Отримувати консультації інформаційно-медичного характеру, здійснювати пошук медичних організацій. 2 Адміністрація має право:
 6. На власний розсуд створювати та змінювати правила користування Сайтом, а також створювати на Сайті нові Сервіси, змінювати або обмежувати доступ до діючих Сервісів.
 7. На власний розсуд обмежувати доступ до будь-якої інформації, розміщеної Користувачем; видаляти інформацію, розміщену Користувачем.
 8. На власний розсуд з дотриманням чинного законодавства розміщувати на Сайті будь-яку інформацію, в тому числі, пов’язану з реалізацією цілей Сайту, діяльністю Адміністрації тощо.
 9. Встановлювати обмеження у використанні Сайту, зокрема інформації та Сервісів, шляхом зазначення як у положеннях цієї Угоди, так і безпосередньо на Сайті та (або) на сторінці Сайту, яка містить інформацію або Сервіс.
 10. За порушення положень цієї Угоди та інших застосовних регламентуючих документів, Адміністрація має право блокувати доступ Користувача до Сайту.

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ (СЕРВІСІВ)

Користувач погоджується не використовувати Сайт (Сервіси) для:

 1. завантаження, відправлення, передавання або будь-якого іншого способу опублікування матеріалів, зокрема, вказуючи на місце його знаходження, шляхом розміщення посилання, що є незаконними, шкідливими, загрозливими, такими, що ображають моральність, наклепницькими, такими, що порушують авторські й інші права інтелектуальної власності, пропагують ненависть та (або) дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, соціальною ознаками, а також такими, що порушують прийняті норми й етику спілкування в мережі Інтернет, або утрудняють роботу інших Користувачах
 2. порушення прав неповнолітніх осіб і (або) заподіяння їм шкоди в будь-якій формі, зокрема моральної;
 3. обмеження прав різних меншин;
 4. видачі себе за іншу людину або представника організації та (або) спільноти, зокрема за Адміністрацію або її працівників, а також введення в оману;
 5. завантаження, надсилання, передавання або будь-якого іншого способу опублікування матеріалів, які Користувач не має права робити доступними згідно із законом або згідно з будь-якими угодами з третіми особами;
 6. завантаження, надсилання, передавання або будь-якого іншого способу опублікування матеріалів, які порушують будь-які права третіх осіб, зокрема право на товарні знаки (знаки обслуговування), комерційну таємницю, і (або) для порушення будь-яких інших прав інтелектуальної власності третіх осіб;
 7. завантаження, надсилання, передавання або будь-якого іншого способу опублікування не дозволеної спеціальним чином рекламної інформації, зокрема масових, несанкціонованих та (або) неочікуваних одержувачами, незапрошених розсилок рекламного характеру, зокрема й надсилань, з великою кількістю повторень на одну поштову адресу (“Спам”), а також неодноразову надсилання листів одному адресату, не узгоджену з ним;
 8. завантаження, надсилання, передавання або будь-якого іншого способу опублікування будь-яких матеріалів, що містять віруси або інші комп’ютерні коди, файли або програми, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп’ютерного або телекомунікаційного устаткування або програм, для здійснення несанкціонованого доступу до комп’ютерних систем, устаткування або даних третіх осіб, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів та програми для їхньої генерації, логіни, паролі й інші засоби для їхнього використання; – порушення норм чинного українського і міжнародного права.
 9. порушення будь-яких норм чинного українського та (або) міжнародного законодавства, а також законодавства іноземних держав;
 10. збору і зберігання персональних даних третіх осіб;
 11. надсилання на будь-чию адресу електронних листів, а також розміщення в Сервісах Сайту тексту, фото та відеоматеріалів, що містять грубі, непристойні або образливі вирази та пропозиції;
 12. надсилання електронних листів, що містять текстові, фото- та відеоматеріали порнографічного характеру, а також розміщення зазначених матеріалів у Сервісах Сайту;
 13. порушення нормальної роботи Сайту (Сервісів) шляхом використання pop-up вікон (“спливаючих” вікон);
 14. розміщення посилань на ресурси мережі Інтернет, зміст яких суперечить чинному законодавству України.

Користувач зобов’язується не використовувати автоматизовані скрипти (програми) для збору інформації та (або) взаємодії з Сайтом.

Крім випадків, встановлених цією Угодою, а також чинним законодавством України, жодні матеріали не можуть бути скопійовані (відтворені), перероблені, поширені, відображені, опубліковані, викачані, передані, продані або іншим способом використані повністю або частково без попереднього дозволу на Адміністрації, або відповідного правовласника, за винятком випадків, коли правовласник явно висловив свою згоду на вільне використання матеріалу.

Користувач має право розміщувати за допомогою Сервісів об’єкти інтелектуальної власності, право на використання яких належать Користувачеві.

Будь-яке використання Сервісів Сайту, крім дозволеного цією Угодою або в разі явно вираженої згоди автора (Правовласника) на таке використання, без попереднього письмового дозволу Правовласника, категорично заборонено.

У разі надходження від відповідного правовласника вмотивованої скарги на порушення його прав, що охороняються законом, Адміністрація має право видалити розміщений Користувачем контент або заблокувати доступ до нього

Користувачів без повідомлення Користувача і без пояснення причин.

Користувач погоджується з тим, що він несе особисту відповідальність за будь-які матеріали або іншу інформацію, які він завантажує або іншим чином доводить до загального відома (публікує) в рамках Сервісів або за їх допомогою.

Користувач не може завантажувати, передавати або публікувати матеріали на Сайті, якщо вони не були створені особисто Користувачем або на розміщення яких у Користувача немає дозволу відповідного правовласника.

Користувач розуміє, що використовуючи деякі Сервіси Сайту, він може побачити матеріали, які можуть бути розцінені ним як образливі, недостовірні або суперечливі, і при цьому Користувач розуміє, що відповідальність за розміщення таких матеріалів несе Користувач, який їх розмістив, а не Адміністрація.

У разі надходження претензій від третіх осіб, пов’язаних з розміщенням Користувачем матеріалів, Користувач самостійно і за свій рахунок врегулює зазначені претензії.

Адміністрація має право робити копії матеріалів з метою впорядкування та полегшення публікації і зберігання користувацького контенту на Сайті.

Адміністрація залишає за собою право на свій власний розсуд змінювати (модерувати) або видаляти будь-яку опубліковану Користувачем інформацію, зокрема інформацію (матеріали), яка порушує (іе) заборони, встановлені цим розділом Угоди (а також будь-які інші заборони та вимоги, що містяться в чинному законодавстві України), включно з особистими повідомленнями й коментарями, припиняти, обмежувати або припиняти доступ до Сайту (Сервісів) у будь-який час із будь-яких причин чи без пояснення причин, з попереднім повідомленням чи без попереднього.

Користувач погоджується з тим, що він несе особисту відповідальність за будь-яку інформацію і за будь-які матеріали, які він розміщує в Сервісах, і за його (Користувача) взаємодії з іншими Користувачами.

З огляду на те, що Сайт є відкритим для загального доступу і не премодерованим інформаційним ресурсом, Адміністрація не несе ніякої відповідальності за будь-які матеріали, розміщені Користувачами.

Адміністрація не відповідає за будь-яку поведінку Користувачів, які використовують Сервіси, як в режимі “онлайн”, так і поза мережею Інтернет (в “оффлайн”).

Адміністрація зобов’язана, на першу вимогу відповідного уповноваженого правоохоронного та іншого уповноваженого державного органу, але відповідно до чинного законодавства, передавати такому державному органу наявну інформацію про Користувача.

ПРАВО АДМІНІСТРАЦІЇ НА ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

 1. Користувач визнає і погоджується з тим, що Сайт містить у собі аудіовізуальні твори, програми для ЕОМ, товарні знаки та інші об’єкти інтелектуальної власності, права на які належать Адміністрації (і (або) контрагентам Адміністрації) і не можуть бути використані без отримання попередньої згоди від Адміністрації.
 2. Користувач зобов’язується не відтворювати, не копіювати, не модифікувати, не продавати, не доводити до загального відома, не розповсюджувати контент і програми Сайту, цілком або частинами, за винятком випадків, коли Угодою, або умовами користування будь-яким Сервісом передбачено інше.
 3. Адміністрація надає Користувачеві невиключне право, що не передається третім особам, використовувати програмне забезпечення, що надається в рамках використання Сайту, за умови, що ні сам Користувач, ні будь-які інші особи за сприяння з боку Користувача не копіюватимуть або не змінюватимуть це програмне забезпечення; не створюватимуть програми, похідні від програмного забезпечення; не проникатимуть у програмне забезпечення з метою отримання кодів програм; не здійснюватимуть продаж, відступлення, здавання в оренду, передавання третім особам у будь-якій формі, а також не будуть